Skicka Remiss2021-04-02T08:15:21+00:00

Kära kollegor !

Baltzar tandvård startade som en privatmottagning 2015. Sedan starten har vi haft ett stort intresse för protetiska rehabiliteringar som således styrt klinikens inriktning och prägel.

På kliniken arbetar idag specialisttandläkare (protetik) Arman Ameri, ST- tandläkare, odontologie doktor (protetik) Michael Braian och nischtandläkare (protetik) Filip Rebello. 

Mottagningen står idag redo med sin kompetens och sina resurser att erbjuda remittenter protetisk behandling i absolut framkant.
Vi har ett tandtekniskt laboratorium på kliniken och kan således ha ett stort inflytande kring alla aspekter av den vård som utförs. Vi har även byggt upp ett samarbetsnätverk med skickliga och kunniga specialister runt om i Skåne för att kunna hantera större, komplexa multidisciplinära behandlingar. 

Du som remittent kan känna dig trygg i att veta att dina patienter är i trygga händer och får ett professionellt bemötande och en behandling av hög kvalitet. Vi värnar om att du som remitterande tandläkare i alla lägen hålls informerad om vad som händer med din patient via remissbekräftelse, remissvar och vid behov samtal. 

Efter avslutad behandling hänvisas alla patienter tillbaka till sin ordinarie klinik för sedvanliga revisionskontroller samt behandlingar.
Vi respekterar våra garantiåtaganden för utförd vård jämte patient och remittent genom att erbjuda kontroller 1, 3 samt 5 år efter avslutad protetisk behandling. 

Kötid och remisskanaler

Alla kollegor är välkomna att skicka protetikremisser till oss, vi har flera möjliga remisskanaler. Kötiden är givetvis dynamisk, för närvarande 2–4 veckor.
Akuta remisser kan emottas mer skyndsamt efter samtal. 

1. Hemsidan, använd vår digitala remissportal, du hittar denna ovanför denna text (kräver Bankid)

2.Tandvårdsfönstret, Barn och ungdom (upp till 23 år) , kliniken är ackrediterad av region Skåne, för närvarande via vårdgivare Arman Ameri, Ameri dental AB

3. Pappersremiss, för adress se längst ner på sidan.

4. Telefon: Ring oss på 040237504

Konsultation

Du kanske bara vill ha konsultation i ett ärende, i så fall har vi möjlighet att i mån av tid koppla upp oss digitalt och titta på fallet tillsammans. 

Pris

Alla patienter erhåller ett tydligt skriftligt kostnadsförslag innan behandling påbörjas. Kostnaden för konsultation/utredning ligger på 1962:- alternativt 2630:- (referenspris för åtgärdskod 116 respektive 108). Vid behov av röntgen och modeller tillkommer kostnad för dessa.

Välkommen med din remiss till oss!
Bästa Hälsningar
Arman Ameri, Protetikspecialist och Michael Braian ST-tandläkare, Odont Dr